Είστε εδώ

Χρήσιμα Links

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών http://library.aua.gr/
Βιβλιοθήκη Ο.Π.Α. http://www.lib.aueb.gr/
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς http://www.lib.unipi.gr/
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου http://www.library.hua.gr
Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης http://www.eebep.gr/

Ελληνικά