Αρχική

Φωτ.:
Βιβλιοθήκη Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Φωτ.:
Βιβλιοθήκη Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Φωτ.:
Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Φωτ.:
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά
Φωτ.:
Φωτ.:21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας διοργανώνουν τα τελευταία 20 χρόνια ετήσιο επιστημονικό συνέδριο που συμβάλλει στην επικοινωνία, συνεργασία, κοινοπρακτική δράση και ανταλλαγή απόψεων, στη διευκόλυνση λήψης αποφάσεων για καίρια θέματα καθώς και στην ενημέρωση και κατάρτιση των μελών για τις διεθνείς εξελίξεις.

Για πρώτη φορά τέσσερα ακαδημαϊκά ιδρύματα, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, έχοντας σκοπό τη συνέχιση της επιστημονικής συνάντησης των βιβλιοθηκονόμων της χώρας, συνεργάζονται και διοργανώνουν από κοινού το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με θέμα «Το πρόσωπο των βιβλιοθηκών διαρκώς αλλάζει: συνέργεια και στρατηγικές ανάπτυξης με έμπνευση και όραμα», στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2012, στους χώρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στόχος του φετινού συνεδρίου, που συνεχίζει το θεσμό παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία της εποχής, είναι να εστιάσει στις στρατηγικές και στις πολιτικές οργάνωσης στις νέες συνθήκες, καθώς και στην ανάπτυξη των συνεργασιών ως στρατηγική επιλογή εντοπίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες στις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες θα αποτελέσουν μοχλούς ανάπτυξης και πεδία βέλτιστης οργάνωσης. Δίνει έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας προς όφελος της βιβλιοθήκης ώστε με την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων να υποστηριχθούν οι υπάρχουσες υπηρεσίες και να αναπτυχθούν νέες, ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στο ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής.

Επισημαίνεται μέσα από τις εισηγήσεις ότι οι βιβλιοθήκες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται εξαιτίας της οικονομικής, και όχι μόνο, κρίσης που διανύουμε πρέπει να επιλέξουν την οδό της συνεργασίας, της εξωστρέφειας και της σύμπραξης σε συνεργατικά σχήματα, όπως των οικονομικών βιβλιοθηκών, γιατί τα οφέλη είναι πολλά καθώς με αυτό τον τρόπο δεν θα διακοπούν υπηρεσίες ούτε θα περιοριστούν οι προσφερόμενες πηγές. Η εξυπηρέτηση των χρηστών και η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών θα ενισχύσουν και θα εδραιώσουν περαιτέρω το σημαντικό ρόλο των βιβλιοθηκών στο ακαδημαϊκό και ευρύτερο γίγνεσθαι.

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί αρχικά τις Διοικήσεις των Ιδρυμάτων που σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς είχαν τη γενναιότητα να εγκρίνουν την εμπλοκή των Βιβλιοθηκών τους σε μια τέτοια διοργάνωση αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το έργο που επιτελούν. Δεν θα μπορούσαμε να μην ευχαριστήσουμε και όλους όσους συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου, την Επιστημονική Επιτροπή, τους Εισηγητές, τους Χορηγούς, τους Εκθέτες και κυρίως το προσωπικό των βιβλιοθηκών που επωμίστηκε το βάρος.

Με εκτίμηση

Η Οργανωτική Επιτροπή

Τα Ιδρύματα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ανέλαβαν από κοινού την πρωτοβουλία διοργάνωσης του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Το πρόσωπο των βιβλιοθηκών διαρκώς αλλάζει:
συνέργεια και στρατηγικές ανάπτυξης με έμπνευση και όραμα.


Το θέμα του συνεδρίου εστιάζει στις στρατηγικές και τις πολιτικές οργάνωσης στις νέες συνθήκες, καθώς και στην ανάπτυξη των συνεργασιών ως στρατηγική επιλογή.

Εντοπίζει τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες στις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες θα αποτελέσουν μοχλούς ανάπτυξης και πεδία βέλτιστης οργάνωσης.

Δίνει έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας προς όφελος της βιβλιοθήκης ώστε με την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων να υποστηριχθούν οι υπάρχουσες υπηρεσίες και να αναπτυχθούν νέες.

Επικεντρώνεται στο ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής.
Ελληνικά